Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 95 198 56 88

 • UZRUEN
 • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Janubiy osiyo tillari kafedrasi

 muhibova-ulfathon MUHIBOVA ULFATXON UCHKUNOVNA
Ilmiy darajasi va unvoni: Filologiya fanlari doktori, professor
Lavozimi: Kafedra mudiri
Qabul vaqtlari: Har kuni (14:00-16:00)
Tel.: +99894 644 30 37
E-mail: ulfatmuhib8@mail.ru

Kafedra tarixi

Mustaqil Hindiston va Pokiston davlatlarinng tengdoshi bo‘l­mish Janubiy Osiyo tillari kafedrasiga Toshkent davlat universiteti Sharq fakultetining tarkibida 1947-yilda asos solingan. Filologiya fanlari nomzodi V. S. Moskalyov va I.D. Serebryakov kabi Moskva, Leningraddan kelgan mutaxassislar kafedraning asoschilari bo‘ldilar. Kafedra o‘z faoliyatida Hindiston, Pokis­ton xalqlari jonli tillarining eng nufuzlilaridan hisoblangan hindiy va urdu tillari hamda Malayziya va Indoneziyaning malay va indonez tillari  bo‘yicha bakalavriat yo‘nalishi va magisstratura mutaxassisligi bo‘yicha kadrlar tayyorlashni asosiy vazi­fa qilib belgilagan.

Keyingi vaqtlarda Hindistonning Toshkentdagi Elchixonasi tomonidan taqdim etilgan hind tillaridagi badiiy, ilmiy va o‘quv adabiyotiga oid ikki mingdan ortiq kitoblarni, shuningdek, audio-video va kompyuter asbob-uskunalarining tuhfa qilinishi hamda Mahatma Gandi nomidagi hindshunoslik ilmiy markazining tashkil etib berilishi – hindshunoslarimiz uchun muhim ahamiyatga molik voqea bo‘ldi. Mazkur kitob fondi tufayli Janubiy Osiyo tillari kaferdasi o‘quv, ilmiy-tadqiqot markazi bo‘libgina qolmay, balki hind filologiyasini o‘rganishning o‘ziga xos ilmiy-uslubiy va axborot markaziga ham aylanib bormoqda.

Kafedrada hozirgi vaqtda 1 nafar fan doktori, 3 nafar fan nomzodi, 3 nafar katta o‘qituvchi va 5 nafar o‘qituvchi faoliyat yuritib kelmoqda.

Kafedra tasarrufida 4 xil til o‘qitiladi: hind, urdu, malay, indonez tillari.

Kafedrada ma’naviy va ma’rifiy ishlar borasida ham ancha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Maxsus rejalar asosida talaba yoshlar tafakkurida yuksak ma’naviyat, axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil ravishda tadbiq etib kelinmoqda.

 Kafedra qoshida Hindiston elchixonasi yordamida “Mahatma Gandi tadqiqot markazi” (2007 yil) va Pokiston elchixonasi ko‘magida “Urdu tili va adabiyoti markazi” (2009 yil)ning faoliyat boshlashi o‘qitiladigan fanlarning sifati va saviyasini oshirishga hamda respublikamizda hindshunoslik, urdushunoslikning rivojlanishiga jiddiy hissa bo‘lib qo‘shildi.

2012 yilning 30 noyabrida Vetnam Sotsialistik Respublikasi Elchixonasi hamda VSRning O‘zbekistondagi “Petro-Vetnam” kompaniyasi tomonidan “Vetnam tili va madaniyati markazi” ochildi. Ushbu markazlarda mamlakatshunoslik, til va adabiyot bilan bog‘liq turli tadbirlar o‘tkaziladi.

 Kafedra bakalavriat ta’lim yo‘nalishi

 • 5120100 – Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari bo‘yicha)

Kafedra magistratura mutaxassisligi

 • 5A120102 – Lingvistika (sharq tillari bo‘yicha)

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat yo‘nalishi:

 1. Asosiy o‘rganilayotgan til (hind, urdu, malay, indonez)
 2. O‘rganilayotgan til filologiyasiga kirish (hind, urdu, malay, indonez).
 3. Asosiy o‘rganilayotgan til leksikalogiyasi (hind, urdu, malay, indonez)
 4. Qo‘shimcha sharq tili (hind, urdu, malay, indonez).
 5. Asosiy o‘rganilayotgan til fonetik tizimi (hind, urdu, malay, indonez)
 6. Mutaxassislikka kirish
 7. Hozirgi zamon hind tillar tipologiyasi
 8. Til o‘qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari (hind, urdu, malay, indonez)
 9. Asosiy o‘rganilayotgan til nazariy grammatikasi (hind, urdu, malay, indonez)
 10. Asosiy o‘rganilayotgan til (hind, urdu, malay, indonez) va o‘zbek tili qiyosiy grammatikasi

Magistratura mutaxassisligi:

 1. Mutaxassislikning nazariy masalalari (hind, urdu, vetnam)
 2. Asosiy chet tilidagi maxsus adabiyot tahlili (hind, urdu, vetnam)
 3. Asosiy o‘rganilayotgan til tarixi (hind, urdu, vetnam)
 4. Janubiy Osiyo tillar genezisi
 5. O‘rganilayotgan til stilistikasi (hind, urdu, vetnam)
 6. Tilshunoslik tarixi va uning zamonaviy yo‘nalishlari (hind, urdu, vetnam)
 7. O‘rganilayotgan mamlakat til vaziyati (hind, urdu, vetnam)
 8. Sinxron tarjima nazariyasi va amaliyoti
 9. Lingvistik tadqiqotlar metodologiyasi

Kafedra professor-o‘qituvchilari:

 1. Xodjayeva Tamara Alimovna – filologiya fanlari nomzodi, professor
 2. Abdurahmanova Muhayyo Hakimovna – filologiya fanlari nomzodi, dotsent
 3. Nurmatov Sirojiddin – filologiya fanlari nomzodi, dotsent
 4. Raxmatov Bayot – katta o‘qituvchi
 5. Sodiqova Mavjuda Qobulovna – katta o‘qituvchi
 6. Murtazaxodjayeva Maktuba Maxamatjonovna – katta o‘qituvchi
 7. Shoraxmedova Muxlisa Ansaritdinovna – o‘qituvchi
 8. Suleymanova Ma’mura Muxsumovna – o‘qituvchi
 9. Bekkulov Erkin – o‘qituvchi
 10. Samigov Bobur – o‘qituvchi
 11. Abduganiyev Nasiba – o‘qituvchi – stajyor

Kafedraning hamkor tashkilotlari

 1. ToshDShI qoshidagi Yunusobod Xorijiy tillar akademik litseyi
 2. ToshDShI qoshidagi Olmazor akademik litseyi
 3. Lal Bahadur Shastri nomidagi 24-maktab

Kafedraning xalqaro hamkorligi

 1. Javaharlal Nehru universiteti (Dehli, Hindiston)
 2. Dehli universiteti (Dehli, Hindiston)
 3. Hindiy tiliga ixtisoslashgan ta’lim markazi (Agra, Hindiston)
 4. Jomiya Milliya universiteti (Dehli, Hindiston)
 5. Vivekananda xaqaro hamkorlki fondi
 6. G‘olib instituti

Kafedra professor-o‘qituvchilarining ilmiy maqolalari

 1. Муҳибова У.У. Social History of Tashkent-Delhi. (2016).
 2. Муҳибова У.У. Ҳинди ва ўзбек тилидан таржима масалалари (хиндий тилида) (2016).
 3. Муҳибова У.У. Таржима адабий алоқаларнинг муҳим йўналиши сифатида (2016).
 4. Муҳибова У.У. Ҳинд эпосларининг кейинги давр миллий (2016).
 5. адабиётларига ва қўшни халқлар адабиётига таъсири. (2016)
 6. Муҳибова У.У. Радха, Рукмани ва Мира (2016).
 7. Муҳибова У.У. “Вклад династии Бабуридов на развитие литературы бхакти” (2017).
 8. Муҳибова У.У. Омпракаш Вальмики “Салом” ҳикояси таржимаси (2017).
 9. Муҳибова У.У. Ҳинд миллий қадриятлари бадиий асарлар саҳифасида. (2017).
 10. Муҳибова У.У. Бобурийлар даври шоири Банарасидас. (2017).
 11. Муҳибова У.У. Комил инсон тарбиясида бҳакти адабиётининг ўрни (2018).
 12. Муҳибова У.У. Бхакти ва тасаввуф адабиёти (2018).
 13. Нурматов С.С. “Деш-видеш маи ҳинди ке прачаар-прасаар ки самасяин татҳа Узбекистан маи ҳинди бҳаша ка адҳяапан татҳаа адяпан: вартмаан аур бҳавишья” (2016)
 14. Нурматов С.С “Ҳиндий тилида сон сўз туркумига хос бирликларнинг этимологиясига доир” (2017)
 15. Абдураҳмонова М. “Урду тили дарсларида матн устида ишлаш усуллари”(2016)
 16. Ишрат уйин обод қил. (2017)
 17. “Ўзбекистон ва хорижда замонавий ҳиндшунослик: филология, маданий-тарихий алоқалар масалалари” халқаро конференция
 18. Ходжаева Т. А. “Вопросы перевода и изучения литературы Индии в Узбекистане. (2017)
 19. Ходжаева Т. А. “К вопросу динамики малых прозаических жанров” (2017)
 20. Муртазаходжаева М.”Тил ўқитишда диктофон хизматидан фойдаланиш”(2016)
 21. Муртазаходжаева М.М. Ўзбекистонда тамилшунсоликнинг ўрганилишига доир (2017)
 22. Муртазаходжаева М.М. “Шарқ тилларини ўқитишда TPRнинг роли”. (2018)
 23. Закирова У. “Амалий машғулотларни компютер технологиялари асосида ташкил қилиш(2016)
 24. Шораҳмедова М. “Таржимада муаллиф услубини бериш масалалари”(2016)
 25. Содиқова М. этимологические истоки омонимии в хинди (2017)
 26. Шораҳмедова М.А Tarjimada muallif uslubini berish masalalari” (2016)
 27. М.А.Шораҳмедова “Бобурнома”нинг урдуча таржималариди адабий портретлар ыиёси (Умаршайх Мирзо портрети мисолида) (2017)
 28. Қодирова Д.М.”Чữ Қуổc нg̣̣ư “ 1да сўз ясалиши (2016)
 29. Ходжаева Т.А. “ Модификации жанра рассказа хиндиъъ (2015)
 30. Сулейманова М.М. ““Рсалия”, ”Термин ва Эквивалентсиз лексик” атамалари умумийлик ва тафовутлар” (2015)
 31. М.М.Сулейманова “Ҳиндий бадиий асарлар таржимасида реалиялар берилишининг баъзи масалалари” (2017)
 32. Рахматжонова К. “Синдхий филологияси тарихидан” (2017) (тадқиқотчи)

Kafedraning ilmiy yo‘nalishi

 1. “Janubiy Osiyo tillarining dolzarb muammolari”
 2. “Xorijiy Sharq mamlakatlari tillarini o‘rganish va tilshunoslikning nazariy masalalari”
 3. “Tarjima nazariyasi va amaliyoti masalalari”
 4. “Sharq mamlakatlari adabiyotida janr va uslub masalalarini o‘rganish”

Fotolavhalar

photo_2019-03-27_16-21-23 photo_2019-03-27_16-21-22

photo_2019-03-27_16-21-24 bra

bra1 photo_2019-03-27_16-21-25

photo_2019-03-27_16-21-21 photo_2019-03-27_16-21-18

 

 

 

27.03.2019, 16:43 3724