Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 95 198 56 88

 • UZRUEN
 • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Sharq tillaridan abituriyentlar bilimini baholash me’zoni

Filologiya va tillarni o‘qitish, Tarjima nazariyasi va amaliyoti ta’lim  yo‘nalishlari  bo‘yicha  Sharq tillaridan «0» dan  «93» ballgacha  bo‘lgan kasbiy (ijodiy) imtihonning

 B A H O L A SH    M E’ Z O N I

 1. Matnni o‘qiy olish malakasi:
a) matnni o‘qishda xato qilmasa 14 ball
b) matnni o‘qishda  1-2 so‘zni o‘qishda xatoga yo‘l qo‘ysa 10 ball
v) matndagi 3-5 so‘zni noto‘g‘ri o‘qisa 7 ball
g) matndagi 6-7 so‘zni o‘qishda xatoga yo‘l qo‘ysa 3 ball
d) matnni umuman o‘qiy olmasa yoki 8 dan ortiq so‘zni o‘qishda xatolikka yo‘l qo‘ysa 0 ball

 

 1. Matnni tarjima qila olish ko‘nikmasi (40 daqiqada -700 belgi atrofidagi matn):
a)  matnni  to‘liq 100% tarjima qilsa 14 ball
b) 90 % tarjima qilsa 10 ball
v) 80% tarjima qilsa 7 ball
g) 70% tarjima qilsa 6 ball
d) 60% tarjima qilsa 4 ball
e) 50% tarjima qilsa 2 ball
j) matnni  umuman tarjima qila olmasa 0 ball

 

 1. Berilgan matnning mazmunini gapirib berish darajasi:
a) matnning mazmunini to‘la gapirib bera olsa 7  ball
b) asosiy mazmunini gapirib bersa 4  ball
v) faqat umumiy mazmunini gapirib bersa 2  ball
g) matnning mazmunini gapirib bera olmasa 0  ball

 

4 . Berilgan maqolaning mazmunini gapirib berish darajasi:

a) maqolaning mazmunini to‘la gapirib bersa 7  ball
b) asosiy mazmunini gapirib bersa 4  ball
v) faqat umumiy mazmunini gapirib bersa 2  ball
g) matnning mazmunini gapirib bera olmasa 0 ball

 

 1. Berilgan mavzu (topik)ni bilish darajasi:
a) mavzu (topik)ni to‘liq  bilsa 6  ball
b) mavzu (topik) ni  umumiy mazmunini bilsa 4  ball
v) mavzu (topik)ni qisman, chala  bilsa 2  ball
g) mavzu (topik)ni umuman  bilmasa 0  ball

 

 1. Mamlakatshunoslik va siyosiy mavzudagi suhbat (savollar):
a) ikkala savolga  to‘liq javob bersa 7  ball
b) har ikki savolga qisman javob bersa 4  ball
v) savollarning biriga  qisman javob bersa 2 ball
g)  hech qaysi savolga javob bera olmasa 0  ball

 

 1. Berilgan jumlani grammatik tahlil qiling:
a)  jumlaning to‘liq grammatik tahlil qila olsa 6  ball
b) jumlaning grammatik tahlilini qoniqarli amalga oshirilsa 4  ball
v) jumlaning grammatik tahlili qisman amalga oshirilsa 2 ball
g)  grammatik tahlil qilib bera olmasa 0  ball

 

 1. Nutqning grammatik va leksik jihatdan shakllanganligi darajasi:
a)  1-2 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 6  ball
b) 3-4 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 4  ball
v) 5-6 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 3  ball
g) 7 -8 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 2  ball
d) 9 yoki undan ortiq xatoga yo‘l qo‘ysa 0  ball

 

 1. Talaffuz darajasi*:
a) matnni o‘qish davomida  1-2 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 6 ball
b) matnni o‘qish davomida 3-4 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 4 ball
v) matnni o‘qishda 5-6 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 3 ball
g) matnni o‘qishda 7-8 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 2 ball
d) 9 yoki undan ortiq fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 0 ball

 

 1. Ijtimoiy, madaniy, ta’limiy mavzular doirasida esse (ijodiy yozma matn) yozish va mazmunini aks ettira olish malakasi
a) 1-3 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni to‘liq aks ettirilgan bo‘lsa 20 ball
b) 4-6 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni qoniqarli aks ettirilgan bo‘lsa 14 ball
v) 7-8 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni umumiy ravishda aks ettirilgan bo‘lsa 9 ball
g) 9-11 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni qisman aks ettirilgan bo‘lsa 6 ball
d) 12-14 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni uzuq-yuluq aks ettirilgan bo‘lsa 3 ball
e) 15 yoki undan ortiq orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni ochib berilmagan bo‘lsa 0 ball

 

*Fonetik xatolarga tovushlarning talaffuzidagi, sintagmalardagi intonasion va urg‘udagi xatolar kiradi.

 

 

Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik hamda Jahon siyosati ta’lim  yo‘nalishlari  bo‘yicha  Sharq tillaridan «0» dan  «63» ballgacha  bo‘lgan kasbiy (ijodiy) imtihonning

 B A H O L A Sh    M E’Z O N I

 

 1. Matnni o‘qiy olish malakasi:
a) matnni o‘qishda xato qilmasa 10 ball
b) matnni o‘qishda  1-2 so‘zni o‘qishda xatoga yo‘l qo‘ysa 8 ball
v) matndagi 3-5 so‘zni noto‘g‘ri o‘qisa 5 ball
g) matndagi 6-7 so‘zni o‘qishda xatoga yo‘l qo‘ysa 3 ball
d) matnni umuman o‘qiy olmasa yoki 8 dan ortiq so‘zni o‘qishda xatolikka yo‘l qo‘ysa 0 ball

 

 1. Matnni tarjima qila olish ko‘nikmasi (40 daqiqada –600 belgi atrofidagi matn):
a)  matnni  to‘liq 100% tarjima qilsa 10 ball
b) 90 % tarjima qilsa 9 ball
v) 80% tarjima qilsa 7 ball
g) 70% tarjima qilsa 5 ball
d) 60% tarjima qilsa 3 ball
e) 50% tarjima qilsa 2 ball
j) matnni  umuman tarjima qila olmasa 0 ball

 

 1. Berilgan matnning mazmunini gapirib berish darajasi:
a) matnning mazmunini to‘la gapirib bera olsa 5  ball
b) asosiy mazmunini gapirib bersa 3  ball
v) faqat umumiy mazmunini gapirib bersa 2  ball
g) matnning mazmunini gapirib bera olmasa 0  ball

 

4 . Berilgan maqolaning mazmunini gapirib berish darajasi:

a) maqolaning mazmunini to‘la gapirib bersa 5  ball
b) asosiy mazmunini gapirib bersa 3  ball
v) faqat umumiy mazmunini gapirib bersa 2  ball
g) matnning mazmunini gapirib bera olmasa 0 ball

 

 1. Berilgan mavzu (topik)ni bilish darajasi:
a) mavzu (topik)ni to‘liq  bilsa 4  ball
b) mavzu (topik) ni  umumiy mazmunini bilsa 3  ball
v) mavzu (topik)ni qisman, chala  bilsa 2  ball
g) mavzu (topik)ni umuman  bilmasa 0  ball

 

 1. Mamlakatshunoslik va siyosiy mavzudagi suhbat (savollar):
a) ikkala savolga  to‘liq javob bersa 5  ball
b) har ikki savolga qisman javob bersa 3  ball
v) savollarning biriga  qisman javob bersa 2 ball
g)  hech qaysi savolga javob bera olmasa 0  ball

 

 1. 7. Nutqning grammatik va leksik jihatdan shakllanganligi darajasi:
a)  1-2 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 5  ball
b) 3-4 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 4  ball
v) 5-6 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 3  ball
g) 7 -8 grammatik yoki leksik xatoga yo‘l qo‘ysa 2  ball
d) 9 yoki undan ortiq xatoga yo‘l qo‘ysa 0  ball

 

 1. 8. Talaffuz darajasi*:
a) matnni o‘qish davomida  1-2 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 5 ball
b) matnni o‘qish davomida 3-4 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 4 ball
v) matnni o‘qishda 5-6 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 3 ball
g) matnni o‘qishda 7-8 fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 2 ball
d) 9 yoki undan ortiq fonetik xatoga yo‘l qo‘ysa 0 ball

 

 1. Ijtimoiy, madaniy, ta’limiy mavzular doirasida esse (ijodiy yozma matn) yozish va mazmunini aks ettira olish malakasi
a) 1-3 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni to‘liq aks ettirilgan bo‘lsa 14 ball
b) 4-6 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni qoniqarli aks ettirilgan bo‘lsa 10 ball
v) 7-8 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni umumiy ravishda aks ettirilgan bo‘lsa 8 ball
g) 9-11 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni qisman aks ettirilgan bo‘lsa 6 ball
d) 12-14 orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni uzuq-yuluq aks ettirilgan bo‘lsa 3 ball
e) 15 yoki undan ortiq orfografik xatoga yo‘l qo‘ygan holda matn mazmuni ochib berilmagan bo‘lsa 0 ball

 

*Fonetik xatolarga tovushlarning talaffuzidagi, sintagmalardagi intonasion va urg‘udagi xatolar kiradi.

 

Sharq falsafasi  va madaniyati hamda Tarix ta’lim  yo‘nalishlari  bo‘yicha  Sharq tillaridan «0» dan  «33» ballgacha  bo‘lgan kasbiy (ijodiy) imtihonning

 B A H O L A Sh    ME’Z O N I

 

 1. Matnni o‘qiy bilish :
a) matnni o‘qishda xato qilmasa 8 ball
b) matndagi 1-2 so‘zni o‘qishda xato qilsa 6 ball
v) matndagi 3-5 so‘zni o‘qishda xato qilsa 4 ball
g) matndagi 6-7 so‘zni o‘qishda xato qilsa 2 ball
d) matnni umuman o‘qiy olmasa yoki 8 dan ortiq so‘zni o‘qiy olmasa 0 ball

 

 1. Matnni tarjima qila olish (40 daqiqada – 400 belgi):
a)  matnni 100% tarjima qilsa 8 ball
b) 90 % tarjima qilsa 7 ball
v) 80% tarjima qilsa 6 ball
g) 70% tarjima qilsa 5 ball
d) 60% tarjima qilsa 4 ball
e) 50% tarjima qilsa 2 ball
j) tarjima qila olmasa 0 ball

 

 1. Matnning mazmunini gapirib berish:
a) matnning mazmunini to‘la gapirib bersa 6 ball
b) asosiy mazmunini gapirib bersa 4 ball
v) faqat umumiy mazmunini gapirib bersa 2 ball
g) matnning mazmunini gapirib bera olmasa 0 ball

 

4 . Maqolaning mazmunini gapirib berish:

a) maqolaning mazmunini to‘la gapirib bersa 5 ball
b) asosiy mazmunini gapirib bersa 4 ball
v) faqat umumiy mazmunini gapirib bersa 2 ball
g) matnning mazmunini gapirib bera olmasa 0 ball

 

 1. Mamlakatshunoslik va siyosiy mavzudagi suhbat (savollar):
a) ikkala savolga javob bersa 6 ball
v) ikkala savolga qisman javob bersa 4 ball
b) bitta savolga javob bersa 2 ball
g)  hech qaysiga javob bera olmasa 0 ball

 

 

30.08.2018, 13:45 6635

  Spelling error report

  The following text will be sent to our editors: